Сайты Полтавы

Матеріал статті присвячений висвітленню екологічної складової здоров’я людини: охарактеризована якість атмосферного повітря м. Полтави. Проаналізовано стан забруднення повітря за 2013 рік, а також тенденція вмісту шкідливих речовин у повітрі за останні п’ять років (2009 2013 рр.). Здійснено порівняння якості повітря у м. Полтава із середніми значеннями по Україні.Материал статьи освещает экологическою составляющую здоровья человека: дана характеристика качества атмосферного воздуха г Полтавы. Проанализировано состояние загрязнения воздуха в 2013 году, а также тенденция содержания вредных веществ в воздухе за последние пять лет (2009 2013 гг).На Сайте Полтавы все самое интересное. Проведено сравнение качества воздуха в г Полтаве со средними значениями по Украине.Основні завдання Департаменту:
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі на території Полтавської області.

.